Newton A.L.

VMD
Philadelphia Zoo
3400 West Girard Avenue, 19104-1196 Philadelphia, United States