Ferguson J.G.

Director
BSc DVM MSc Dr med vet
Chirurgische Tierkliniken 21
Veterinärmedizinische Fakultät
Universität Leipzig
D-04103 Leipzig, Germany