International Veterinary Information Service - IVIS
International Symposium on Canine and Feline Reproduction

Title 
Introductiecursus Abdominale Echografie

Date 
Nov. 15-16, 2019

Location 
Hotel van der Valk, Nijverheidsweg 35, Maastricht, Netherlands 6227AL

Description 
Deze cursus is nagenoeg allesomvattend. Een hele dag theoretische scholing op het gebied van technische aspecten van ultrageluid, voorbereiding van de patiŽnt tot aan indicaties voor een echo-onderzoek. Organen als blaas, nieren, prostaat, lever, milt, lympheknopen, maag, uterus alsmede de arteriele en vasculaire diagnostiek komen aan bod, met veel echobeelden en pathologie. Voor wat betreft de Ďlastigerí in beeld te brengen organen als pancreas, bijnieren en ovaria verwijzen we u naar de Cursus ĎAbdominale Echografie voor gevorderden.í Ook wordt al een begin gemaakt met het praktijkgedeelte. De tweede dag worden kort enkele klinische casussen behandeld en gaan we daarna verder met praktijkoefeningen. Onder leiding van ervaren docenten wordt u geleerd systematisch een echo-onderzoek te verrichten van het abdomen. Er is ook een uitgebreide live demonstratie voorzien tijdens de theoriedag, met aandacht voor positionering van de probe en beeldoptimalisatie. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 5 deelnemers per patiŽnt/ echo-apparaat en tutor.

Website 
www.esaote.com/en-NL/education/veterinar...

Species 
Canine, Feline

Language 
Dutch

Translations 
No

Organizers 
Esaote

Contact 
Esaote

Contact  Address 
Philipsweg 1, 6227 AJ Maastricht, Netherlands.

Phone 
+31 43 382 4600

Email 
Send